Avantgarde Laminat Parke

Avantgarde Laminat Parke

Çevreci bir zemin çözümüdür.

Laminat parkeler, giderek azalan ağaç çeşitlerini korumak adına çevreci bir zemin çözümüdür.

Avantgarde Laminat Parke

Laminat Parke, 4 ana bileşen veya katmandan meydana gelen bir üründür. Parkenin görüntü ve dayanıklılığı konusunda her bir katmanın ayrı bir rolü vardır. Bu katmanlar alttan üste doğru şunlardır: En alt katman kâğıt veya melamin destek tabakası olup, dengeleme tabakası olarak bilinmekte ve parkenin dengeli oturmasını sağlayarak zeminden kaynaklanan rutubeti engeller. Yüksek yoğunluklu fiber levha (HDF) dan mamul bu öz tabaka suya dirençli olan ana taşıyıcı katmandır. HDF ağaç elyafın yapıştırıcı ve reçine ile birlikte sıkıştırılmasından elde edilmektedir.

.

Avantgarde

135 Elegant Grey Oak
135 Elegant Grey Oak
153 Celtic Oak
153 Celtic Oak
135 Elegant Grey Oak
135 Elegant Grey Oak
203 Elegant Grey Oak
203 Elegant Grey Oak
223 Jasper
223 Jasper
224 Ontario
224 Ontario
414 Vintage
414 Vintage
417 Dousse Africa
417 Dousse Africa